Firmaet

Velkommen til BME Johnsen AS (Tidligere Byggmester Erling Johnsen & Sønn AS)
Firmaet tar entreprise- og totalentrepriseoppdrag innenfor et bredt spekter fra
mindre tilbygg til store rehabiliterings- og utbyggingsoppdrag.
Av våre spesialfelt nevnes næringsbygg,industribygg, større rehabiliteringsarbeider,
boligblokker, alle typer fundamenterings- og betongjobber samt bygging og reparasjon av alle typer kaier.

Vi er et firma som har eksistert siden 1949 og som har drevet med kaibygging som spesialitet siden 1959.Siden 1959 har firmaet bygget ca 174 kaier av alle typer fra mindre trekaier til store industrikaier i betong.I den senere tid har vi blant annet bygget 2 industrikaier, en westamarankai, en fiskebrukskai og et elvekraftverk i tillegg til et nytt industribygg, en butikkutvidelse og hel ombygging av et annet industribygg. I februar 2015 overleverte vi leilighetskompleks med 2stk 8-etasjes blokker med til sammen 51 leiligheter.I tillegg har vi i 2015overlevert 1. byggetrinn på en industrikai ipå Husøya og bygget 1. byggetrinn av produksjonsbygget til Brødrene Karlsen AS som står på forannevnte kai. For tiden (Desember 2015)holder vi på med 2. byggetrinn av den samme industrikaia,en gang og sykkelbro i Kroken, en kjørerampe for Kræmer eiendom AS, en trekai i Kaldfjrdenog en utvidelse av vårt eiendomsselskaps utleiebygg på Skattøra.