Kontakt oss

BME Johnsen AS

Besøksadresse:
Evjenveien 118

Postadresse:
Postboks 5702
9287 TROMSØ

Tlf: 77 64 88 88
Faks: 77 64 88 89
E-mail: firmapost@bme-johnsen.noo
Yngve Johnsen y.johnsen@bme-johnsen.no 957 94141
Robin Hansen robin.hansen@bme-johnsen.no 454 15 542
Johan Johansen johan.johansen@bme-johnsen.no 950 58300
Tor Inge Isaksen tor.inge.isaksen@bme-johnsen.no 970 21 912
Kim Ambjørnsen

Mari Johnsen
kim.ambjornsen@bme-johnsen.no

mari.johnsen@bme-johnsen.no
990 01 524

958 56 465

*
*
*