Prosjekter


Av pågående prosjekter nevnes her:

Bygging av 8-etasjes leilighetsblokk for Kræmer Eiendom AS med 48 leiligheter.

Bygging av trekai i Oldervika for Tromsø Kommune

Rehabilitering av fasader i Tromsø Sentrum for Austadkvartalet ANS

Ombygging fra trekaier til betongkaier i Nord-Lenangen og i Tromsø

Rehabilitering av betongkai på Furuflaten.

Av ferdigstilte prosjekter i 2015/2016 nevnes her :

ygging av Varden Trafostasjon for Troms Kraft AS

Bygging av produksjonsbygg - byggetrinn 2 for Brødrene Karlsen på Husøya.

Bygging av 2 eneboliger i Langnesveien 33 for Morten Walthinsen

Bygging av fenderverk i Indre Havn Tromsø for Tromsø Havn.for

Bygging av produksjonsbygg - byggetrinn 1 for Brødrene Karlsen på Husøya.

Bygging av kjørerampe for Kræmer Eiendom - Tromsø

Utvidelse av utleiebygg på egen tomt Skattøra. Tromsø

Utvidelse av trekai for Lars Indal i Blåmannsvika.

Bygging av gangbru - Kroken Vest for Bygg- Gruppen

Bygging av industrikai byggtrinn 2 på Husøya i Lenvik Kommune

Løfting av tak for ekstra ettasje på 2mannsbolig i Lars Thørrings vei.

Rehabilitering av trekai i Sørvær for Hasvik Kommune

Rehabiliteringavtrekai for Norfra AS i Torsvåg havn.