Pågående prosjekter

Betongkai Husøy - 2014/15

Montering av prefabrikkerte dragere
Ferdig 1. byggetrinn av kaia og 1. byggetrinn av industribygget.