Prosjekter

Av pågående prosjekter nevnes her:

 1. Nybygg industribygg for Nordic Pharma, Kaldfjorden.
 2. Kai for det nye Thon hotellet i Svolvær for Consto.
 3. Start senhøst på renovering og nybygg på Menighetshuset Tromsdalen.
 4. Skifting av Tak på enebolig. 

Av ferdigstilte prosjekter den senere tid nevnes her :

 1. Gulv og Innredning for Tromsø Mekaniske, Skattøra.
 2. Renovering av næringsbygg for Lerøy i Sandneshamn
 3. Promenadekai Sommarøy
 4. Landstrømbygg for Tromsø Havn
 5. Renovering av 3 kaier Botnhamn
 6. Bygging av rampe for brannbil Kræmer Eiendom i Tromsø
 7. Ombygging fra trekaier til betongkaier i Nord-Lenangen og i Tromsø
 8. Rehabilitering av betongkai på Furuflaten.
 9. Bygging av Varden Trafostasjon for Troms Kraft AS
 10. Bygging av 8-etasjes leilighetsblokk for Kræmer Eiendom AS med 48 leiligheter.
 11. Bygging av spuntkai for IMES Eiendom AS i Tromsdalen
 12. Ombygging av trekai til betongkai for Grimsholm AS i Tromsø
 13. Rehabilitering av fasader i Tromsø Sentrum for Austadkvartalet ANS
 14. Bygging av produksjonsbygg - byggetrinn 1 og 2 for Brødrene Karlsen på Husøya.
 15. Bygging av 2 eneboliger i Langnesveien 33 for Morten Walthinsen
 16. Bygging av 2 leilighetblokker for Intro Eiendom i Tromsø
 17. Bygging av fenderverk i Indre Havn Tromsø for Tromsø Havn.for
 18. Bygging av industribygg og servicebygg for IMES Eiendom AS i Tromsdalen
 19. Bygging av kjørerampe for Kræmer Eiendom - Tromsø
 20. Bygging av trekai i Oldervika for Tromsø Kommune
 21. Utvidelse av utleiebygg på egen tomt Skattøra. Tromsø
 22. Utvidelse av trekai for Lars Indal i Blåmannsvika.
 23. Bygging av gangbru - Kroken Vest for Bygg- Gruppen
 24. Bygging av industrikai byggtrinn 2 på Husøya i Lenvik Kommune
 25. Løfting av tak for ekstra ettasje på 2mannsbolig i Lars Thørrings vei.