Prosjekter

Av pågående prosjekter nevnes her:

Bygging av rampe for brannbil Kræmer Eiendom i Tromsø

Ombygging fra trekaier til betongkaier i Nord-Lenangen og i Tromsø

Rehabilitering av betongkai på Furuflaten.

Av ferdigstilte prosjekter den senere tid nevnes her :

Bygging av Varden Trafostasjon for Troms Kraft AS

Bygging av 8-etasjes leilighetsblokk for Kræmer Eiendom AS med 48 leiligheter.

Bygging av spuntkai for IMES Eiendom AS i Tromsdalen

Ombygging av trekai til betongkai for Grimsholm AS i Tromsø

Rehabilitering av fasader i Tromsø Sentrum for Austadkvartalet ANS

Bygging av produksjonsbygg - byggetrinn 1 og 2 for Brødrene Karlsen på Husøya.

Bygging av 2 eneboliger i Langnesveien 33 for Morten Walthinsen

Bygging av 2 leilighetblokker for Intro Eiendom i Tromsø

Bygging av fenderverk i Indre Havn Tromsø for Tromsø Havn.for

Bygging av industribygg og servicebygg for IMES Eiendom AS i Tromsdalen

Bygging av kjørerampe for Kræmer Eiendom - Tromsø

Bygging av trekai i Oldervika for Tromsø Kommune

Utvidelse av utleiebygg på egen tomt Skattøra. Tromsø

Utvidelse av trekai for Lars Indal i Blåmannsvika.

Bygging av gangbru - Kroken Vest for Bygg- Gruppen

Bygging av industrikai byggtrinn 2 på Husøya i Lenvik Kommune

Løfting av tak for ekstra ettasje på 2mannsbolig i Lars Thørrings vei.