Tjenester

Nybygg og rehabilitering:

Vårt firma påtar seg større rehabiliterings- og nybyggings-oppgaver som skoler, boligblokker, industribygg av alle typer og institusjonsbygg. For større fasadearbeider har firmaet flere fasadeklatrere til disposisjon noe som effektiviserer fremdriften av disse prosjektene betydelig. I 2013 starter vi bygging av 2 leilighetsblokker med underliggende parkeringskjeller og 50 leiligheter på Strandkanten i Tromsø i tillegg til et industribygg for et lokalt firma.

Vår erfaring når det gjelder kaibygging er velkjent langs kysten fra Lofoten til Honningsvåg.
Vi har også bygget diverse bruer og 2 gang- og sykkelbruer over Fv53 på Tomasjord.
De fleste av våre kaiprosjekt utføres i totalentreprise hvor vi også forestår prosjektering.
Til å utføre de mindre kaioppdragene disponerer firmaet en egen anleggsferge.

Vi har en betongavdeling med svært godt utstyr som er i stadig utvikling. Vår Hunnebekk systemforkaling har stor styrke og klarer de tyngste oppgavene. Ellers har vi lastebil med

krane, selvreisende tårnkran, teleskoptrucker og diverse annet utstyr til å løse de stor betongarbeidene med.